پنل پیامکی ساده
299,000تومان
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • ندارد شماره رایگان
 • ندارد شماره خدماتی عمومی
 • ندارد قابلیت ارسال به بلک لیست
 • ‌ندارد امکانات کامل وب سرویس
 • ندارد شارژ اولیه
پنل پیامکی پیشرفته
399,000تومان
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • ندارد شماره رایگان
 • ندارد شماره خدماتی عمومی
 • ندارد قابلیت ارسال به بلک لیست
 • دارد امکانات کامل وب سرویس
 • ندارد شارژ اولیه
پنل پیامکی حرفه ای
499,000تومان
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • دارد شماره رایگان
 • دارد شماره خدماتی عمومی
 • دارد قابلیت ارسال به بلک لیست
 • دارد امکانات کامل وب سرویس
 • ۱۰۰ هزار ریال شارژ اولیه