وب سرویس نسخه رایگان IBSng
1,490,000تومان
اتصال به تمامی پلتفرم ها ( اندروید.ویندوز.IOS و ... )
با دریافت این سیستم شما می توانید با آپلود کردن آن در سرور با ارسال درخواست به صورت POST یا GET به این وبسرویس عملیاتی همچون ساخت,تمدید,حذف,ویرایش و ... را انجام دهید
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • ‌ دارد امکان تغییر سفارشی
 • IBSng رایگان اعمال بر روی
 • POST,GET ورودی
 • Json خروجی
 • رایگان نصب
 • ‌ یک ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل
وب سرویس نسخه کامل
2,990,000تومان
اتصال به تمامی پلتفرم ها ( اندروید.ویندوز.IOS و ... )
با دریافت این سیستم شما می توانید با آپلود کردن آن در سرور با ارسال درخواست به صورت POST یا GET به این وبسرویس عملیاتی همچون ساخت,تمدید,حذف,ویرایش و ... را انجام دهید
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • ‌ دارد امکان تغییر سفارشی
 • IBSng رایگان و کریو اعمال بر روی
 • POST,GET ورودی
 • Json خروجی
 • رایگان نصب
 • ‌ یک ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل
وب سرویس نسخه کریو
1,490,000تومان
اتصال به تمامی پلتفرم ها ( اندروید.ویندوز.IOS و ... )
با دریافت این سیستم شما می توانید با آپلود کردن آن در سرور با ارسال درخواست به صورت POST یا GET به این وبسرویس عملیاتی همچون ساخت,تمدید,حذف,ویرایش و ... را انجام دهید
 • دارد پشتیبانی اختصاصی
 • ‌ دارد امکان تغییر سفارشی
 • کریو اعمال بر روی
 • POST,GET ورودی
 • Json خروجی
 • رایگان نصب
 • ‌ یک ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل