پلن 1024 اروپا
199,000تومان ماهانه
 • 1024 مگابایت رم
 • 1.5Gh , 1Core سی پی یو
 • 45 گیگابایت هارد
 • 1000 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 1GB Shared پورت
 • انتخابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.1 مجازی ساز
 • بله کنسول VMware
 • آلمان موقعیت سرور
 • Hetzener دیتاسنتر
 • ‌ بله برگشت هزینه در صورت نارضایتی شما
پلن 2048 اروپا
249,000تومان ماهانه
 • 2048 مگابایت رم
 • 2Gh , 1Core سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 1500 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 1GB Shared پورت
 • انتخابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.1 مجازی ساز
 • بله کنسول VMware
 • آلمان موقعیت سرور
 • Hetzener دیتاسنتر
 • ‌ بله برگشت هزینه در صورت نارضایتی شما
پلن 4096 اروپا
349,000تومان ماهانه
 • 4096 مگابایت رم
 • 3Gh , 1Core سی پی یو
 • 200 گیگابایت هارد
 • 2500 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 1GB Shared پورت
 • انتخابی سیستم عامل
 • VMware Esxi 5.1 مجازی ساز
 • بله کنسول VMware
 • آلمان موقعیت سرور
 • Hetzener دیتاسنتر
 • ‌ بله برگشت هزینه در صورت نارضایتی شما